Excel Ders Notları

EXCEL’DE FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR
Excel programı mantıksal ve aritmetiksel işlemler yapabilir. Bunun için Excel’de formüller kullanılır. Formüller “=” işareti ile başlar. Formül yazarken çok dikkatli olmak gerekir bir harf yanlışlığı sebebiyle formül çalışmayabilir veya istenilen sonucu vermeyebilir. Örneğin “Topla(A1;B1)” ile “Toplam(A1;B1)” aynı formül değildir ve bunlardan ikincisi yanlıştır.

ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

Aşağıdaki örnekleri yukarıdaki Excel tablosuna göre yapınız.

Örnek 1
C4 hücresine A3 ve B3 hücresinin toplamını yazdırmak için C4 hücresine aşağıdaki formül yazılmalıdır; =A3+B3

Örnek 2
D3 hücresine A3 , B3 ve C3 hücrelerinin ortalamasını yazdırmak için D3 hücresine aşağıdaki formül yazılmalıdır; =(A3+B3+C3)/3
Formülde işlem önceliğine dikkat ediniz.
Örnek 3 (Yüzde İşlemleri)
B4 hücresine A1 hücresinin %15’ini yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =A1*15%

Örnek 4 (Yüzde İşlemleri)
B4 hücresine A1 hücresinin A2’si kadar yüzdesini yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =A1*A2%

Örnek 5 (Yüzde İşlemleri)
B4 hücresine A2 hücresinin B2’si kadar yüzdesini yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =A2*B2%

Örnek 6 (Yüzde İşlemleri)
B4 hücresine A1 hücresinin A2 kadar yüzdesini yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =A1*A2%

TOPLA FONKSİYONU
Hücrelerdeki değerlerin toplamını bulmak için kullanılır. Kullanılışı şu şekildedir;

=Topla(A1;A20) (Excel A1 ve A20 hücrelerindeki değeri toplayacaktır.)
=Topla(A1:A20) (Excel A1 ve A20 hücreleri arasındaki değerleri toplayacaktır.)

NOT: Topla formülünde adresler arasına “;” işareti kullanılırsa sadece o değerler toplanır. Eğer adresler arasında “:” işareti kullanılırsa adresler arasında kalan hücrelerdeki değerlerde toplanır.

=Topla(B2;B28) (Sadece B2 ve B28 toplanır.)
=Topla(B2:B28) (B2 ve B28 hücreleri ve arasındaki değerlerde toplanır.)

Örnek 7 (Topla fonksiyonu)
B4 hücresine A1 ve A2 hücrelerindeki değerleri toplamını yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =Topla(A1;A2)

Örnek 8 (Topla fonksiyonu)
B4 hücresine A1 ve A8 hücreleri ve arasındaki hücrelerin toplamını yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =Topla(A1:A8)

ORTALAMA FONKSİYONU
Hücrelerdeki değerlerin ortalamasını bulmak için kullanılır. Kullanılışı şu şekildedir;

=Ortalama(A1;A20) (Excel A1 ve A20 hücrelerindeki değerlerin ortalamasını bulacaktır.)
=Ortalama(A1:A20) (Excel A1 ve A20 hücreleri ve arasındaki değerlerin ortalamasını bulacaktır)

Önemli Not: Ortalama formülünde adresler arasına “;” işareti kullanılırsa sadece o değerlerin ortalaması alınır. Eğer adresler arasında “:” işareti kullanılırsa adresler arasında kalan hücrelerdeki değerlerinde ortalaması alınır.

=Ortalama(B2;B28) (Sadece B2 ve B28’in ortalaması alınır..)
=Ortalama(B2:B28) (B2 ve B28 hücreleri ve arasındaki değerlerinde ortalaması alınır.)
Örnek 9 (Ortalama Fonksiyonu)
B4 hücresine A1 ve A2 hücrelerindeki değerlerin ortalamasını yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =Ortalama(A1;A2)

Örnek 10 (Ortalama Fonksiyonu)
B4 hücresine A1 ve A10 hücrelerindeki ve arasında kalan hücrelerdeki değerlerin ortalamasını yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =Ortalama(A1:A10)

MAK FONKSİYONU
Hücrelerdeki değerlerlerin en büyüğünü bulmak için kullanılır. Kullanılışı şu şekildedir;

=Mak(A1;A20) (Excel A1 ve A20 hücrelerini karşılaştırır ve büyük olanı yazar.)
=Mak(A1:A20) (Excel A1 ve A20 hücreleri ve arasındaki değerleri karşılaştırır ve en büyüğünü yazar.)

Örnek 12 (Mak fonksiyonu)
B4 hücresine A1 ve A2 hücrelerindeki değerlerden büyük olanını yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =Mak(A1;A2)

Örnek 13 (Mak fonksiyonu)
B4 hücresine A1 ve A20 hücreleri arasındaki değerlerden en büyük olanını yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =Mak(A1:A20)

MİN FONKSİYONU
Hücrelerdeki değerlerlerin en küçüğünü bulmak için kullanılır. Kullanılışı şu şekildedir;

=Min(A1;A20) (Excel A1 ve A20 hücrelerini karşılaştırır ve küçük olanı yazar.)
=Min(A1:A20) (Excel A1 ve A20 hücreleri ve arasındaki değerleri karşılaştırır ve en küçüğünü yazar.)

Örnek 12 (Min fonksiyonu)
B4 hücresine A1 ve A2 hücrelerindeki değerlerden büyük olanını yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =Min(A1;A2)

Örnek 13 (Min fonksiyonu)
B4 hücresine A1 ve A20 hücreleri arasındaki değerlerden en küçük olanını yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =Min(A1:A20)

MANTIKSAL İŞLEMLER
EĞER FONKSİYONU
Hücreler arasında mantıksal işlemler (büyüktür, küçüktür, eşittir, değildir …) yaptırmak için kullanılır. Fonksiyon üç parametre kullanır, parametreler arasında noktalı virgül konur. İlk parametre şart, ikinci parametre şart doğru ise yapılacak olanlar, üçüncü parametre ise şart yanlış ise yapılacak olanları belirtir. Parametreler yazılırken metinsel ifadeler çift tırnak içine alınır. Örneğin aşağıdaki örnekte Excel, A1 hücresi 50’den büyükse “Geçti”, küçükse “Kaldı” yazdıracaktır. Dikkat edilirse Geçti ve Kaldı yazıları tırnak içinde iken 50 sayısı ve A1 tırnak içinde yazılmamıştır.
Kullanılışı;
=Eğer(A1>50;”Geçti”;”Kaldı”)

Örnek 14 (Eğer fonksiyonu)
B4 hücresine eğer A1 60’tan büyükse “Büyük”, eğer A1 60’tan küçükse “Küçük” yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =Eğer(A1>60;”Büyük”;”Küçük”)

Örnek 15 (Eğer fonksiyonu)
B4 hücresine eğer A2 50’den büyükse A3 ile A4’ü toplamını, eğer A2 50’den büyük değilse A4 ile A5’in toplamını yazdırmak için gereken formülü yazınız?
Cevap:B4 hücresine şu formül yazılmalıdır; =Eğer(A2>50;A3+A4;A4+A5)
Örnek 16: =Eğer(A2>50;1;2)
Örnek 17: eğersay(a1:b10;1) a1 ile b10 arasındaki 1 rakamlarını sayar.
Örnek 18: eğersay(a1:b10;”ayse”) a1 ile b10 arasındaki ayse’leri sayar
Örnek 19:boşluksay(a1:b10) a1 ile b10 arasındaki boş hücreleri sayar
Fonksiyonlarda kullanılan karşılaştırma operatörleri;
Operatör Anlamı
= Eşittir
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük eşit
<> Eşit Değildir